RODO

/RODO
RODO 2018-05-25T10:24:19+00:00
Szanowni Państwo.
 
Uprzejmie informujemy, że PPHU ARTKAR Sławomir Młodzieniak z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kręta 5, będąca właścicielem sklepu Edomo i platformy internetowej www.artkar.com.pl oraz www.edomo.pl, przetwarza następujący zakres danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres dostawy, telefon, adres e-mail, NIP, REGON. Dane te, zawierające w części dane osobowe, zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa na podstawie ogólnych zasad nawiązując współpracę z PPHU ARTKAR Sławomir Młodzieniak.
 
Pragniemy Państwa poinformować:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest:PPHU ARTKAR Sławomir Młodzieniak z siedzibą w Zielonej Górze ul. Kręta 5  wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem 29617 NIP 9730131794 . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: PPHU ARTKAR Sławomir Młodzieniak  Zielona Góra ul. Kręta 5 lub pocztą elektroniczną e-mail: info@artkar.com.pl
 
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera polityka prywatności dostępna na naszej stronie internetowej www.artkar.com.pl w zakładce Regulamin oraz Polityka prywatności.
 
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień oraz świadczenia oferowanych przez nas usług. Dane osobowe są udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu ich przetwarzania w naszym imieniu, przykładem takich podmiotów są: biura rachunkowe, firmy kurierskie czy firmy obsługujące płatności.
 
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– przenoszenia Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
Kontakt do Administratora Danych Osobowych: info@artkar.com.pl
   
Sławomir Młodzieniak
PPHU ARTKAR